WENTYLACJA

Systemy instalacji wentylacyjnych dla domu, budownictwa i przemysłu.

ACTIVE CLIMA Sp.z.o.o. Sp.k.

84-252 Góra
ul. Pomorska 62

Telefon:

l

Projekty: mgr inż. Karol Kamiński

WENTYLACJA

Podstawowym zadaniem wentylacji jest wymiana powietrza w budynku, dla zapewnienia komfortowych i zdrowych warunków do pracy i życia.

System wentylacji to odpowiednio zaprojektowany zespół elementów i urządzeń, zapewniający wymaganą intensywność wymiany powietrza wewnętrznego na powietrze czerpane z zewnątrz, powietrze jest oczyszczane, w zależności od potrzeby może być podgrzewane, lub schładzane, jeżeli istnieją takie wymagania powietrze może też być osuszane lub nawilżane.

Doprowadzanie powietrza zewnętrznego ma służyć:

– dostarczaniu tlenu niezbędnego do oddychania człowieka, przy spełnieniu minimalnych wymagań stanowionych przez akty prawneprawidłowego przebiegu procesów spalaniaobniżaniu zawartości wilgoci w powietrzu wewnętrznympomocą w usuwaniu zanieczyszczeń pyłowychusuwanie oparów, gazów, zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych szkodliwych dla organizmu do poziomu akceptowalnego dla organizmówusuwanie przykrych i uciążliwych zapachówusuwanie zysków ciepła i wilgoci z procesów technologicznych

Skuteczność wentylacji zależy od właściwego doprowadzenia świeżego powietrza z zewnątrz do budynku, zapewnienia odpowiedniego przepływu pomiędzy pomieszczeniami i sprawnego usunięcia zanieczyszczonego powietrza, dlatego tak ważne jest odpowiednie zaprojektowanie i wykonanie systemu wentylacji, oraz regulacja działającego systemu.

Zajmujemy się pomiarami skuteczności wydajności wentylacji mechanicznej.

Wykonujemy projekty wentylacji.

Zaufali Nam

ACTIVE CLIMA Sp.z.o.o Sp.k
84-252 Góra ul.Pomorska 62

Telefon: 502-128-860
Email: kontakt@activeclima.pl

NIP: 558-245-85-99
KRS: 0000841902

Kontaktując się z ACTIVE CLIMA Sp.z.o.o Sp.k wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez:

Active Clima z siedzibą w 84-252 Góra ul. Pomorska 62 w celach marketingowych. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@activeclima.pl Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.